Etusivu  ›  Meka Pro Oy  ›  Ympäristö

Ympäristö

Ympäristö on yksi Mekan pääarvoista. Ympäristöasioiden hallintamme perustuu toiminnan, tuotteiden ja palvelujen ympäristövaikutusten tiedostamiseen. Pidämme huolta siitä, että ympäristönäkökohtiin liittyvä tietomme on jatkuvasti ajan tasalla. Seuraamme lainsäädännön ja määräysten kehittymistä - ja tietysti toimimme niiden mukaan. Pitkällä aikavälillä pyrimme jatkuvasti nostamaan ympäristönsuojelumme tasoa.

Pakkaukset valmistetaan kierrätettävistä materiaaleista. Huolehdimme markkinoille toimittamiemme tuotepakkausten hyötykäytöstä kuulumalla pakkausalan ympäristörekisteriin (Suomen Pakkauskierrätys RINKI Oy). Mekalla laatu- ja ympäristöjärjestelmät on sisällytetty toimintajärjestelmään, joka käsittää kaikki tärkeimmät toiminnot. Ympäristöjärjestelmämme noudattaa ISO 14001 -standardia. Mekan ympäristöjärjestelmän on auditoinut Det Norske Veritas.

Mekan tuotteet on valmistettu osittain kierrätetystä materiaalista ja on 100% kierrätettävissä elinkaarensa lopussa.

unipro® tuotteet on valmistettu kierrätettävistä materiaaleista.
Käytöstä poistetut asennustarvikkeet, A100, A70 ja A75 adapterit sekä 3-vaihekisko voidaan hävittää toimittamalla ne paikalliseen jätteiden kierrätyspisteeseen.

Lisätietoja tuotteiden kierrätyksestä saa paikalliselta jätehuoltoviranomaiselta.


Ympäristöpolitiikka

Meka Pro Oy ottaa ympäristönäkökohdat huomioon kaikessa liiketoiminnassa ja päätöksenteossa. Ympäristöasioiden hallinta perustuu toimintamme, tuotteidemme ja palveluidemme ympäristövaikutusten tiedostamiseen. Päämääränä on toiminnasta aiheutuvien ympäristöhaittojen ehkäiseminen ja luonnonvarojen säästäminen.

Meka Pro Oy:n ympäristöpolitiikan perustana on sitoutuminen ympäristöasioiden jatkuvaan parantamiseen sekä lainsäädännön ja viranomaismääräysten noudattamiseen.

Kaikki toiminta tähtää raaka-aineiden ja energian käytön minimoimiseen. Tuotteista pyritään suunnittelemaan ja tekemään elinkaareltaan pitkäikäisiksi. Syntyvät jätteiden hyötykäyttöä edistetään tehokkaalla ja monipuolisella lajittelulla.

Käytämme tarvitsemiamme luonnonresursseja mahdollisimman tehokkaasti ja tutkimme vaihtoehtoja resurssikäytön ympäristövaikutusten pienentämiseksi. Tämä, kuten muukin ympäristöasioiden hyvä hoito, perustuu koko henkilöstömme osallistumiseen ympäristöasioissa. Varmistamme, että jokaisella työntekijällämme on tähän tarvittava tietous ja koulutus.

Asetamme tavoitteita näiden päämäärien saavuttamiseksi. Tavoitteiden toteutumista arvioidaan säännöllisesti.

logo

Meka Pro Oy

Ympäristö

Ympäristö on yksi Mekan pääarvoista. Ympäristöasioiden... Lue lisää

Laatu

Laatupolitiikkamme perustavoitteena on... Lue lisää

Tuotekehitys

Meka haluaa olla alansa kehityksen kärjessä. Panostamme... Lue lisää

Historia

Kaapelihyllyjen valmistus Meka -tuotemerkillä aloitettiin... Lue lisää