Direktiivi ja standardi

Direktiivi määrittelee vaatimukset liityen tuotteen vaikutukseen omaisuudelle ja ihmisille, mutta ei määrittele yksityiskohtaisesti kuinka vaatimukset täytetään, se on standardien tehtävä.

Direktiivit

Seuraavat direktiivit koskevat kaapelihylly- ja kaapelitikasjärjestelmiä:

  • 2006/95/EY (LVD -direktiivi); matalan jännitealueen sähkölaitteen turvallisuus, CE -merkintä
  • 93/68/EEC (“CE -merkintä”); käytäntöjä arviointiin ja merkitsemiseen
  • 2002/95/EY (RoHS -direktiivi); tiettyjen vaarallisten aineiden rajoittamisesta sähkö- ja elektroniikkalaitteissa
  • 2004/108/EY (EMC -direktiivi); sähkömagneettinen yhteensopivuus
  • 2006/1907/EY (REACH -asetus); asetus kemikaalien rekisteröinnistä, arvioinnista, lupamenettelyistä ja rajoituksista

Kaikki Meka Pro Oy:n valmistamat tuotteet täyttävät RoHS vaatimukset.

Meka Pro Oy ei valmista kemikaaleja, eikä maahantuo tai toimi jakelijana kemikaaleille (REACH).

EMC-direktiivi koskee ensisijaisesti aktiivisia komponentteja. Kaapelihyllyt sen sijaan ovat niin sanottuja passiivisia komponentteja, eikä siten kuulu direktiivin soveltamisalaan. EMC:n suhteen kaapelihyllyillä on ainoastaan positiivinen maadoittava vaikutus.

Standardit

EN 61537 standardi, ”Kaapelien ohjaus - Kaapelihylly- ja kaapelitikashyllyjärjestelmät”, määrittelee kaapelihyllyjen, kannakkeiden ja muiden osien mekaanisen testauksen. Standardi määrittelee myös sähkönjohtokyvyn testit. IEC 61537 on kaapelihyllyjärjestelmille EU:n tasolla harmonisoitu tuotestandardi.

EN 50085-1 standardi, Sähköasennusten johtokanajärjestelmät. Standardi sisältää johtokanavajärjestelmien rakennevaatimukset ja testit. Harmonisoitu tuotestandardi.

EN 60570 standardi, ”Valaisimien kosketinkiskojärjestelmät”, sisälltää IEC vaatimukset valaisinkiskolle ja järjestelmän osille. LVD -direktiivin alla harmonisoitu.

EN 60598-1 standardi, ”Valaisimet. Osa 1: Yleiset vaatimukset ja testit”, esittää yleiset määräykset valaisimien luokittelusta ja merkinnöistä sekä niiden mekaanisesta ja sähköisestä rakenteesta asiaankuuluvine testeineen. EN 60598-1 on harmonisoitu tuotestandardi.

EN 60529 standardi, Sähkölaitteiden kotelointiluokat (IP-KOODI). Standardissa määritellään kotelointiluokat ja tunnukset, sekä esitetään vaatimukset ja tarvittavat kokeet. Harmonisoitu tuotestandardi.

http://ec.europa.eu/enterprise/policies/european-standards/harmonised-standards/

MEKA® ja unipro® sertifikaatteja:

EC Declaration of Conformity KS20, KS80, KSF80, MEK, KR, CT, WMT, INSTAL, INFORM ja UNIPRO

NCS/ FI 29251 INSTAL, EN 50085

FI 27584 unipro A100, EN 60570, EN 60598

FI 27774 A1 unipro A70 & A75, EN 60570, EN 60598

FI 29405 unipro T3 series, EN 60570, EN 60598

unipro® T3 EC Declaration of Conformity

CE merkintä

CE -merkintä on valmistajan vaatimustenmukaisuusvakuutus siitä, että tuote täyttää direktiivin (esim LVD) alla harmonisoidun tuotestandardin kaikki vaatimukset.