KSE80 tikashyllyt

Elintarviketikashylly

KSE80 tikashyllyt
Tuote Snro Myyntiyksikkö Pakkaus Korroosioluokka Paino kg/kpl
KSE80-150 L=6000 HDG 1449891 0
KSE80-200 L=6000 HDG 1449892 0
KSE80-300 L=6000 HDG 1449893 0
KSE80-400 L=6000 HDG 1449894 0
KSE80-500 L=6000 HDG 1449895 0
KSE80-600 L=6000 HDG 1449896 0