RTF kattokiinnikkeet

Kattokiinnike

RTF kattokiinnikkeet
Tuote Snro Myyntiyksikkö Pakkaus Korroosioluokka Paino kg/kpl
RTF-10 PG 1449484 0.139
RTF-10 HDG 1449652 0.152
RTF-16 HDG 1449653 0.225
RTF-10 M 1431619 0.143
RTF-16 M 1431621 0.233