Asennus- yms. ohjeita

Tekniset vaatimukset


Ennen kaapelihyllyjen käyttöä tutustu allamainittuihin standardeihin ja määräyksiin sekä tuotekansion asennusohjeisiin.
1. Standardi SFS 6000
2. ST-kortti ST 51.06 "Palonkestävä johtojärjestelmä sekä palon aikana toimiviksi tarkoitetut sähkö- ja tietotekniset järjestelmät"
3. ST-kortti ST 51.13 "Kaapelihyllyt, -tikkaat ja valaisinripustuskiskot"
4. ST-kortti ST 51.15 "Johtokanavajärjestelmät. Rakenne, suunnittelu ja asennus"
5. ST-kortti ST 51.17 "Sähkökaapelit ja paloturvallisuus"
6. ST-kortti ST 51.18.01 "Sähköläpivientien äänieristäminen"
7. ST-kortti ST 51.18.02 ja ST 841.10 "Sähköläpivientien paloeristäminen"
8. ST-kortti ST 53.21 "Rakennusten jakelujärjestelmien maadoitukset ja potentiaalintasaus"
9. ST-kortti ST 841.05 "Kaapelihyllyreitit"

Yleiset asennusohjeet

Hyllyasennukset tehdään siten, ettei taipuma ylitä 1/200 näkyvillä olevissa kaapelihyllyissä ja valaisinkiskoissa.
Teollisuudessa ja piilossa olevissa kaapelihyllyissä ja valaisinkiskoissa taipuma ei saa ylittää 1/100. Käytännössä taipuma 1/200 tarkoittaa, että taipuma esimerkiksi 3 m kannatinvälillä saa olla enintään 15 mm. Taipumaa laskettaessa huomioidaan lisäysvarana noin 50 % olemassa olevasta kuormituksesta.

Kaapelihyllyjen tuennassa on huomioitava liitoksen sijainti tukielementteihin nähden. Suositeltava liitoksen sijainti on kannakevälin L pituudesta 20%.

Kaapelihyllyjen ja valaisinkiskojen päihin sekä välille jätetään riittävät lämpölaajenemistilat. Teräksen lämpölaajenemiskerroin on 0,000012 m/°C. Lämpölaajenemisen voi laskea kaavalla; lämpötilamuutos x 0,000012 x pituus. Jos esimerkiksi hyllyasennus on 100 m pitkä ja lämpötila muuttuu 40 °C, pituus muutos on 40 x 0,000012 x 100 = 0,048 m eli 48 mm.

Kaapelihyllyjen ja valaisinkiskojen asennuksessa on huomioitava kannakkeiden kuormitettavuus sekä kiinnitys- ja pintamateriaalien riittävä lujuus.

Paikoissa, joissa pystyhyllyt ovat alttiina mekaaniselle vaurioitumiselle, hyllyt suojataan 1,5 m:n korkeuteen suojakannella.

Läpiviennit

Paloseinien läpiviennissä on kaapelihylly katkaistava seinien vierestä. Paloalueiden rajalla läpivientien on vastattava lävistettävän rakenteen palonkestoisuutta. Erityyppisiä palonkestäviä kaapeliläpivientejä on esitetty ST-kortissa 51.18.02. Ääneneristysperiaatteita kaapelihyllyjen ja valaisinkiskojen sekä johtokanavien seinien läpiviennissä on ST-kortissa ST 51.18.01.

Johdot

Johtoina käytetään vaipallisia johtoja. Johtojen asennuksessa on huomioitava ulkoisten tekijöiden vaikutus, mm. lämpötilavaikutus. Samoin on huomioitava suurimman jatkuvan virran vaikutus kaapelien lämpötilaan. Vaakasuoralla hyllyllä johdot asennetaan yleensä siististi oikaistuina ja kiinnittämättä. Pystysuoralla ja vinolla hyllyllä johdot kiinnitetään hyllyyn sopivin välein sopivilla kiinnikkeillä.

Kojeet

Kaapelihyllyille tai valaisinkiskoille sijoittuvat kojeet, kuten jakorasiat, kiinnitetään tukevasti ja siten, etteivät kojeet jää varsinaiseen johtotilaan. Tarvittaessa käytetään asennusalustoja.

Suurvirtakaapelijärjestelmien käyttö

KS80 ja KSF80 kaapelihyllyille voidaan asentaa suurvirtakaapeleita käyttäen ko. asennukseen tarkoitettuja kaapelikiinnikkeitä.

Tuotevastuu

Kaapelihyllyjen asennuksessa on huomioitava:
1. Kaapelihyllyt on tarkoitettu vain kaapeleiden kannattamiseen.
2. Kaapelihyllyjen ja muiden johtotietuotteiden asennuksessa on huomioitava kannakkeiden kuormitettavuus sekä
kiinnitys- ja pintamateriaalien riittävä lujuus.
3. Kaapelihyllyjä ei saa käyttää tikapuina eikä kävelysiltoina.
4. Valmistaja ei vastaa tuotteen virheellisestä käytöstä aiheutuvista välittömistä ja välillisistä vahingoista.