Normit ja CE

Direktiivi ja standardi

Direktiivi määrittelee vaatimukset liityen tuotteen vaikutukseen omaisuudelle ja ihmisille, mutta ei määrittele yksityiskohtaisesti kuinka vaatimukset täytetään, se on standardien tehtävä.

Direktiivit

Seuraavat direktiivit koskevat kaapelihylly- ja kaapelitikasjärjestelmiä:

2006/95/EY (LVD -direktiivi); matalan jännitealueen sähkölaitteen turvallisuus, CE -merkintä
93/68/EEC (“CE -merkintä”); käytäntöjä arviointiin ja merkitsemiseen
2002/95/EY (RoHS -direktiivi); tiettyjen vaarallisten aineiden rajoittamisesta sähkö- ja elektroniikkalaitteissa
2004/108/EY (EMC -direktiivi); sähkömagneettinen yhteensopivuus
2006/1907/EY (REACH -asetus); asetus kemikaalien rekisteröinnistä, arvioinnista, lupamenettelyistä ja rajoituksista
Kaikki Meka Pro Oy:n valmistamat tuotteet täyttävät RoHS vaatimukset.

Meka Pro Oy ei valmista kemikaaleja, eikä maahantuo tai toimi jakelijana kemikaaleille (REACH).

EMC-direktiivi koskee ensisijaisesti aktiivisia komponentteja. Kaapelihyllyt sen sijaan ovat niin sanottuja passiivisia komponentteja, eikä siten kuulu direktiivin soveltamisalaan. EMC:n suhteen kaapelihyllyillä on ainoastaan positiivinen maadoittava vaikutus.

Standardit

EN 61537 standardi, ”Kaapelien ohjaus - Kaapelihylly- ja kaapelitikashyllyjärjestelmät”, määrittelee kaapelihyllyjen, kannakkeiden ja muiden osien mekaanisen testauksen. Standardi määrittelee myös sähkönjohtokyvyn testit. IEC 61537 on kaapelihyllyjärjestelmille EU:n tasolla harmonisoitu tuotestandardi.

EN 50085-1 standardi, Sähköasennusten johtokanajärjestelmät. Standardi sisältää johtokanavajärjestelmien rakennevaatimukset ja testit. Harmonisoitu tuotestandardi.

EN 60570 standardi, ”Valaisimien kosketinkiskojärjestelmät”, sisälltää IEC vaatimukset valaisinkiskolle ja järjestelmän osille. LVD -direktiivin alla harmonisoitu.

EN 60598-1 standardi, ”Valaisimet. Osa 1: Yleiset vaatimukset ja testit”, esittää yleiset määräykset valaisimien luokittelusta ja merkinnöistä sekä niiden mekaanisesta ja sähköisestä rakenteesta asiaankuuluvine testeineen. EN 60598-1 on harmonisoitu tuotestandardi.

EN 60529 standardi, Sähkölaitteiden kotelointiluokat (IP-KOODI). Standardissa määritellään kotelointiluokat ja tunnukset, sekä esitetään vaatimukset ja tarvittavat kokeet. Harmonisoitu tuotestandardi.

http://ec.europa.eu/enterprise/policies/european-standards/harmonised-standards/

MEKA® ja unipro® sertifikaatteja:

EC Declaration of Conformity KS20, KS80, KSF80, MEK, KR, CT, WMT, INSTAL, INFORM ja UNIPRO

EU Declaration of Conformity for unipro A75 and A100

NCS/ FI 29251 INSTAL, EN 50085

FI 27584 unipro A100, EN 60570, EN 60598

FI 27774 A1 unipro A75, EN 60570, EN 60598

FI 29405 unipro T3 series, EN 60570, EN 60598

unipro® T3 EC Declaration of Conformity

CE-merkintä

CE -merkintä on valmistajan vaatimustenmukaisuusvakuutus siitä, että tuote täyttää direktiivin (esim LVD) alla harmonisoidun tuotestandardin kaikki vaatimukset.