VKI seinäkannakkeet

Seinäkannake

VKI seinäkannakkeet
Tuote Snro Myyntiyksikkö Pakkaus Korroosioluokka Paino kg/kpl
VKI-200 PG 1449436 0.957
VKI-300 PG 1449437 1.227
VKI-400 PG 1449438 1.512
VKI-500 PG 1449439 1.804
VKI-600 PG 1449440 2.085