YPK seinäkannakkeet

Seinäkannake

YPK seinäkannakkeet
Tuote Snro Myyntiyksikkö Pakkaus Korroosioluokka Paino kg/kpl
YPK-100 PG 1431591 0.234
YPK-200 PG 1431592 0.323
YPK-100 M 1431601 0.239
YPK-200 M 1431602 0.333