– Cable support excellence

Det finländska Meka Pro Oy tillverkar och marknadsför högklassiga MEKA®-kabelförläggningssystem.

Grunden i produktsortimentet utgörs av kabelstegar, kabelrännor, trådhyllor,armaturskenor,installationskanaler, uttagsstavar och unipro®- kontaktskenor. Produkternas tillgänglighet och leveranssäkerhet är i toppklass.

Video »

Vår verksamhet uppfyller kraven i kvalitetsstandarden ISO 9001, miljösystemet ISO 14001 samt arbetsmiljöledningssystem OHSAS 18001. »