– Cable support excellence

Det finländska Meka Pro Oy tillverkar och marknadsför högklassiga MEKA®-kabelförläggningssystem.

Grunden i produktsortimentet utgörs av kabelstegar, kabelrännor, trådhyllor,armaturskenor,installationskanaler, uttagsstavar och unipro®- kontaktskenor. Produkternas tillgänglighet och leveranssäkerhet är i toppklass.

Video »

Meka Pro Oy:s verksamhet uppfyller kraven i kvalitetsstandarden ISO 9001, miljösystemet ISO 14001 samt arbetsmiljöledningssystem OHSAS 18001. Våra förpackningsmaterial är återvinningsbara och återanvänds genom ett avtal som vi ingått med återvinningsföretaget Finlands Förpackningsåtervinning RINKIAB. Bolagets produktion och logistik hålls fortlöpande på en hög nivå genom att utveckling av arbetsmetoder och automation. Produkternas leveranssäkerhet är i toppklass.