ALUMEK RK

Takfäste

ALUMEK RK
Produkt E-nummer Försäljningsenhet Förpackning Korrosivitetsklass Vikt kg/pcs
ALUMEK RK 1138967 BG 10 PCE / 1 BG 0.04