ASR

Ankarskena

ASR
Produkt E-nummer Försäljningsenhet Förpackning Korrosivitetsklass Vikt kg/pcs
ASR L=6030 HDG 1138302 MTR 30 PCE / 180 MTR C4 22.18
HST ASR L=6030 1138597 MTR 30 PCE / 180 MTR C5 22.18