CK

Ankarskena

CK
Produkt E-nummer Försäljningsenhet Förpackning Korrosivitetsklass Vikt kg/pcs
CK L=995 PG 1138310 PCE 10 PCE / 10 MTR C2 0.438