DP-GT montageplåt för gängstång

DP-GT montageplåt för gängstång
Produkt E-nummer Försäljningsenhet Förpackning Korrosivitetsklass Vikt kg/pcs
DP-GT PG 1171338 PCE 10 PCE C2 0.091