FM förminskningsstycken

Förminskningsstycke

FM förminskningsstycken
Produkt E-nummer Försäljningsenhet Förpackning Korrosivitetsklass Vikt kg/pcs
FM-100 HDG 0.791
FM-200 HDG 1.064
FM-300 HDG 1.333