FM förminskningsstycken

Förminskningsstycke

FM förminskningsstycken
Produkt E-nummer Försäljningsenhet Förpackning Korrosivitetsklass Vikt kg/pcs
FM-100 HDG 1138520 PCE 10 PCE C4 0.791
FM-200 HDG 1138525 PCE 10 PCE C4 1.064
FM-300 HDG 1138530 PCE 10 PCE C4 1.333