K väggkonsoler

Väggkonsol

K väggkonsoler
Produkt E-nummer Försäljningsenhet Förpackning Korrosivitetsklass Vikt kg/pcs
K-200 PG 0.646
K-100 M 0.269
K-200 M 0.67
K-100 EG 0.27