K väggkonsoler

Väggkonsol

K väggkonsoler
Produkt E-nummer Försäljningsenhet Förpackning Korrosivitetsklass Vikt kg/pcs
K-200 PG 1139548 PCE 10 PCE C2 0.646
K-100 M 1139545 PCE 10 PCE C2 0.269
K-200 M 1139549 PCE 10 PCE C2 0.67
K-100 EG 1139544 PCE 10 PCE C2 0.27