KL montageplåtar

Montageplåt

KL montageplåtar
Produkt E-nummer Försäljningsenhet Förpackning Korrosivitetsklass Vikt kg/pcs
KL-150 L=510 PG 1.381
KL-200 L=510 PG 1.674
KL-300 L=510 PG 2.266
KL-400 L=510 PG 3.04
KL-500 L=510 PG 3.44
KL-600 L=510 PG 4.04