KRL

Lock

KRL
Produkt E-nummer Försäljningsenhet Förpackning Korrosivitetsklass Vikt kg/pcs
KRL-50 L=2000 PG 1139680 MTR 20 PCE / 40 MTR C2 0.72
KRL-50 L=3000 PG 1139678 MTR 20 PCE / 60 MTR C2 0
KRL-100 L=3000 PG 1139255 MTR 10 PCE / 30 MTR C2 2.04
KRL-200 L=3000 PG 1139257 MTR 20 PCE / 60 MTR C2 3.74
KRL-50 L=2000 M 1139681 MTR 20 PCE / 40 MTR C2 0.76
KRL-100 L=3000 M 1139256 MTR 10 PCE / 30 MTR C2 1.96
KRL-200 L=3000 M 1139258 MTR 20 PCE / 60 MTR C2 3.66
KRL-50 L=3000 M 1139679 MTR 20 PCE / 60 MTR C2 0