KSF-VT mellanstöd

KSF-VT mellanstöd
Produkt E-nummer Försäljningsenhet Förpackning Korrosivitetsklass Vikt kg/pcs
KSF-VT HDG 1138545 PCE 10 PCE C4 0.199
HST KSF-VT 1138591 PCE 10 PCE C5 0.225