KSV vertikal hörnen ner

Vertikalt hörn

KSV vertikal hörnen ner
Produkt E-nummer Försäljningsenhet Förpackning Korrosivitetsklass Vikt kg/pcs
KSV-150 R=300 HDG 1138769 PCE 10 PCE C4 1.76
KSV-200 R=300 HDG 1138771 PCE 10 PCE C4 1.86
KSV-300 R=300 HDG 1138773 PCE 10 PCE C4 2.08
KSV-400 R=300 HDG 1138775 PCE 10 PCE C4 2.22
KSV-500 R=300 HDG 1138777 PCE 10 PCE C4 2.36
KSV-600 R=300 HDG 1138779 PCE 10 PCE C4 2.48