PS

Ankarskena

PS
Produkt E-nummer Försäljningsenhet Förpackning Korrosivitetsklass Vikt kg/pcs
PS L=3000 PG 1139494 MTR 9 PCE / 27 MTR C2 1.8
PS L=3000 M 1139495 MTR 9 PCE / 27 MTR C2 0