RMK bärok

Mittfäste

RMK bärok
Produkt E-nummer Försäljningsenhet Förpackning Korrosivitetsklass Vikt kg/pcs
RMK-40-100 10 PG 1139418 PCE 10 PCE C2 0.13
RMK-40-200 10 PG 1139421 PCE 10 PCE C2 0.295
RMK-40-200 16 PG 1139431 PCE 10 PCE C2 0.295
RMK-40-100 10 M 1139437 PCE 10 PCE C2 0.133
RMK-40-200 10 M 1139438 PCE 10 PCE C2 0.314
RMK-40-200 16 M 1139443 PCE 10 PCE C2 0.314