RTF takfästen

Takfäste

RTF takfästen
Produkt E-nummer Försäljningsenhet Förpackning Korrosivitetsklass Vikt kg/pcs
RTF-10 PG 1138420 PCE 10 PCE C2 0.139
RTF-10 HDG 1138404 PCE 10 PCE C4 0.152
RTF-16 HDG 1138406 PCE 10 PCE C4 0.225
RTF-10 M 1139518 PCE 10 PCE C2 0.143
RTF-16 M 1139520 PCE 10 PCE C2 0.233