SK lock

Lock

SK lock
Produkt E-nummer Försäljningsenhet Förpackning Korrosivitetsklass Vikt kg/pcs
SK-150 L=1550 PG 4.78
SK-200 L=1550 PG 5.54
SK-300 L=1550 PG 7.26
SK-400 L=1550 PG 9.08
SK-500 L=1550 PG 10.9
SK-600 L=1550 PG 12.7
SK-150 L=1500 PURAL 3.145
SK-500 L=1500 PURAL 7.162