Skarvstycken

Skarvstycke

Skarvstycken
Produkt E-nummer Försäljningsenhet Förpackning Korrosivitetsklass Vikt kg/pcs
INSTAL J 1171400 PCE 10 PCE / 1 BG C2 0.099