SR svagströmsränna

Teleränna

SR svagströmsränna
Produkt E-nummer Försäljningsenhet Förpackning Korrosivitetsklass Vikt kg/pcs
SR-50 L=2000 PG 1139180 MTR 10 PCE / 20 MTR C2 0.79
SR-100 L=2000 PG 1139182 MTR 10 PCE / 20 MTR C2 1.18
SR-150 L=2000 PG 1139184 MTR 10 PCE / 20 MTR C2 1.57
HST SR-100 L=2000 1139178 MTR 10 PCE / 20 MTR C5 1.215
HST SR-150 L=2000 1139179 MTR 10 PCE / 20 MTR C5 1.617
HST SR-50 L=2000 1139177 MTR 10 PCE / 20 MTR C5 0.814