SRS höjd=110mm

Hörn

SRS höjd=110mm
Produkt E-nummer Försäljningsenhet Förpackning Korrosivitetsklass Vikt kg/pcs
SRS-110-100 PG 1137639 PCE C2 0.46
SRS-110-200 PG 1137640 PCE C2 1
SRS-110-300 PG 1137641 PCE C2 0
SRS-110-400 PG 1137642 PCE C2 0
SRS-110-500 PG 1137643 PCE C2 0
SRS-110-100 M 1137656 PCE C2 4.715
SRS-110-200 M 1137657 PCE C2 1.014
SRS-110-300 M 1137658 PCE C2 0
SRS-110-400 M 1137659 PCE C2 0
SRS-110-500 M 1137660 PCE C2 0