SSC

Skarvstycke

SSC
Produkt E-nummer Försäljningsenhet Förpackning Korrosivitetsklass Vikt kg/pcs
SSC PG 1138574 PCE 10 PCE C2 0.163
SSC HDG 1138554 PCE 10 PCE C4 0.184