SSU

Skarvstycke

SSU
Produkt E-nummer Försäljningsenhet Förpackning Korrosivitetsklass Vikt kg/pcs
SSU HDG 1138558 PCE 10 PCE C4 0.658
HST SSU 1138578 PCE 10 PCE C5 0.367