TFP takfästen

Takfäste

TFP takfästen
Produkt E-nummer Försäljningsenhet Förpackning Korrosivitetsklass Vikt kg/pcs
TFP2 M8 PG 1139074 PCE 10 PCE C2 0.106
TFP2 M10 PG 1139075 PCE 10 PCE C2 0.11
TFP3 M10 PG 1139076 PCE 10 PCE C2 0.185
TFP PG 1138402 PCE 10 PCE C2 0.114