SSR

Skarvstycke

SSR
Produkt E-nummer Försäljningsenhet Förpackning Korrosivitetsklass Vikt kg/pcs
SSR PG 1138576 PCE 10 PCE C2 0.372
SSR HDG 1138556 PCE 10 PCE C4 0.382