unipro CEC3

Ändstycke

unipro CEC3
Produkt E-nummer Försäljningsenhet Förpackning Korrosivitetsklass Vikt kg/pcs
UNIPRO CEC3W 7401716 BG 10 PCE / 1 BG 0.006
UNIPRO CEC3G 7401736 BG 10 PCE / 1 BG 0.006
UNIPRO CEC3B 7401752 BG 10 PCE / 1 BG 0.006