VKZ väggkonsoler

Väggkonsol

VKZ väggkonsoler
Produkt E-nummer Försäljningsenhet Förpackning Korrosivitetsklass Vikt kg/pcs
VKZ-100 PG 1139577 PCE C2 0.166
VKZ-200 PG 1139578 PCE C2 0.246
VKZ-300 PG 1139579 PCE C2 0.532
VKZ-400 PG 1139580 PCE C2 0.654
VKZ-N-100 PG 1139589 PCE C2 0.17
VKZ-N-200 PG 1139590 PCE C2 0.288
VKZ-N-300 PG 1139591 PCE C2 0.548
VKZ-N-400 PG 1139592 PCE C2 0.684
VKZ-100 HDG 1139581 PCE C4 0.188
VKZ-200 HDG 1139582 PCE C4 0.278
VKZ-300 HDG 1139583 PCE C4 0.601
VKZ-400 HDG 1139584 PCE C4 0.739
VKZ-N-100 HDG 1139593 PCE C4 0.192
VKZ-N-200 HDG 1139594 PCE C4 0.325
VKZ-N-300 HDG 1139595 PCE C4 0.619
VKZ-N-400 HDG 1139596 PCE C4 0.773
VKZ-100 HST 1139585 PCE C5 0.171
VKZ-200 HST 1139586 PCE C5 0.253
VKZ-300 HST 1139587 PCE C5 0.548
VKZ-400 HST 1139588 PCE C5 0.674
VKZ-N-100 HST 1139597 PCE C5 0.175
VKZ-N-200 HST 1139598 PCE C5 0.297
VKZ-N-300 HST 1139599 PCE C5 0.564
VKZ-N-400 HST 1139600 PCE C5 0.705